MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 6 lipca
im. Dominiki, Łucji

Zmiany w Krajowym Funduszu Szkoleniowym

Wiadomości: REGION
Niedziela, 24 lipca 2016, 6:40
Autor: red
Fot. red
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje zmiany w Krajowym Funduszu Szkoleniowym. Część propozycji jest zgodna z oczekiwaniami pracodawców, niektóre jednak wywołują kontrowersje.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy będzie wspierał te działania rozwojowe, które służą utrzymaniu zatrudnienia przez osoby zagrożone zwolnieniem z pracy. Firma będzie zobowiązana zatrudniać przeszkolonego pracownika przez co najmniej 6 miesięcy. MRPiPS proponuje również stworzenie jednolitego wniosku o dofinansowanie obowiązującego na terenie całego kraju, z zamkniętą listą standardowych załączników. Podobne porządki mają dotyczyć wzoru umowy zawieranej przez pracodawcę z urzędem pracy a także z instytucją szkoleniową. Procedura naboru wniosków przez urzędy pracy ma być z kolei bardziej przejrzysta z określeniem konkretnego harmonogramu działań na dany rok.

Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan popiera wiele z tych propozycji. Stworzenie jednolitego wniosku o dofinasowanie wraz z zamkniętą liczbą załączników to jedno z rozwiązań, o które zabiegała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w rekomendacjach przesłanych do MRPiPS. To właśnie z inicjatywy Dolnośląskich Pracodawców zostało wypracowane wspólne stanowisko w sprawie zmian w systemie funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przyjęte w województwie dolnośląskim rekomendacje poparte zostały przez organizacje pracodawców, związki zawodowe, administrację rządową oraz samorządową. W prace Zespołu WRDS zaangażowana była Marcelina Palonek, ekspertka Dolnośląskich Pracodawców.
- Ze strony Dolnośląskich Pracodawców zgłosiliśmy kilkanaście propozycji dotyczących usprawnienia KFS jako instrumentu rynku pracy. Najwięcej uwag zgłoszonych przez stronę pracodawców dotyczyło sposobu i trybu przyznawania środków z KFS. Opowiadaliśmy się m.in. za wprowadzeniem ujednoliconego centralnie wzoru wniosku o dofinansowanie oraz wzorów załączników do wniosku. W rekomendacjach znalazł się również postulat dotyczący wprowadzenia maksymalnej liczby załączników do wniosku o dofinansowanie, wymaganych przez Powiatowe Urzędy Pracy podczas prowadzonego naboru – mówi Marcelina Palonek, dyrektor biura Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan. W wielu punktach propozycje ministerstwa są zbieżne z oczekiwaniami pracodawców, którzy chcą podnosić kompetencje pracowników, co świadczy o tym, że resort jest otwarty na dialog – dodaje Marcelina Palonek.

KFS ma być rozwijany, jako skuteczne narzędzie wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, a nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu mają zostać wyeliminowane. Część z propozycji ma być wprowadzona szybko, poprzez wydanie rozporządzenia. Zmiany bardziej istotne, będą jednak musiały poczekać na nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a to może potrwać nawet rok.

Prawdziwą rewolucję ministerstwo szykuje właśnie w ramach zmian ustawowych. Wyłącznym celem przyznania wsparcia KFS będą te działania rozwojowe, które służą utrzymaniu zatrudnienia przez osoby zagrożone zwolnieniem z pracy. Jeżeli firma z tego wsparcia skorzysta będzie zobowiązana utrzymać zatrudnienie przeszkolonego pracownika przez co najmniej 6 miesięcy. Firmy nie dostaną także środków na nowo zatrudnianych pracowników lub takich ze stażem krótszym niż pół roku. Ministerstwo chce wymagać także większego powiązania szkoleń z wykonywana pracą, zatem finansowane mają być wyłącznie szkolenia zawodowe i to tylko takie, które kończą się egzaminem zawodowym lub służą uzyskaniu certyfikatu wymaganego w danym zawodzie. Ponadto ministerstwo planuje zmniejszyć limit dofinansowania działań rozwojowych na jednego pracownika z 300% do 150% przeciętnego wynagrodzenia i wprowadzić obowiązkowy wkład własny pracodawcy.
- W codziennej pracy zauważamy, jak ważne jest posiadania kompetencji miękkich, których pracownicy nie nabywają niestety w ramach edukacji formalnej. Dofinansowanie szkoleń jedynie tych zawodowych kończących się egzaminem zawodowym lub służących do uzyskania certyfikatu niezbędnego do wykonywania danego zawodu to duże ograniczenie, które w nierówny sposób traktuje zarówno pracodawców, jak i pracowników z różnych branż. Ponadto nowoczesne firmy, których działalność przynosi największą wartość dodaną w postaci reindustrializacji polskiej gospodarki napotkają przeszkody w możliwości przeszkolenia swoich pracowników – komentuje Marcelina Palonek.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Przyjedzie Duda

Festiwal Lodów już w sobotę

Duda w Wałbrzychu

Mierzą prędkość

Zasypują szyb

Zagospodarowali szczyt

Popierają Dudę

Na przekór pandemii