MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 13 lipca
im. Małgorzaty, Henryka

Zapoznaj się z projektami WBP 2016

Wiadomości: Wałbrzych
Piątek, 10 lipca 2015, 6:25
Aktualizacja: 6:47
Autor: opr. PAW
Fot. red
Do 30 czerwca mieszkańcy złożyli 49 projektów zadań lokalnych i 11 projektów zadań ogólnomiejskich w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016.

Wszystkie projekty zostaną poddane weryfikacji przez Zespół Weryfikacyjny. Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów zostanie opublikowana w miesiącu sierpniu.

Projekty Zadań Ogólnomiejskie na 2016 rok:

1.Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu - Budowa planetarium cyfrowego połączonego bezpośrednio z tarasem obserwacyjnym, na którym będzie można prowadzić podstawowe obserwacje astronomiczne - Pomieszczenie strychowe i dach Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu - Nowe Miasto

2.Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja - Stworzenie centrum turystyczno – rekreacyjnego, obejmującego podziemne tunele umieszczone za budynkiem ZS nr 2, ścieżkę przyrodniczą, oraz wielofunkcyjne boisko szkolne - Teren Zespołu Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja, Al. Wyzwolenia 34 - Śródmieście

3.Zakup samochodów osobowych segmentu B w ilości 7 sztuk oraz samochodów segmentu C w ilości 5 sztuk z napędem hybrydowym - Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu, ul. Mazowiecka 2 - Śródmieście

4.Fundacja Przetrwanie - Reaktywacja obiektu sportowo – rekreacyjnego - Podgórze 41 działka 45/2- Podgórze

5.Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, ul. Zachodnia 17 - Poprawa jakości i standardu życia osób starszych poprzez zakup łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem dla domu pomocy społecznej w Wałbrzychu - Dom Pomocy Społecznej, ul. Zachodnia 11 - Sobięcin

6.Harcerskie Centrum Wypoczynku, Nauki i Zabawy dla dzieci z Wałbrzycha - Centrum mobilne, m.in.: teren basenu przy ul. Bystrzyckiej, teren przy ul. Przemysłowej, pomiędzy posesjami nr 18 a 20 - Rusinowa, Śródmieście

7.Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy - Kopalnia Mocy – Centrum Rekreacyjno – Wspinaczkowe - Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Budynek nr 2, ul Wysockiego 29 - Biały Kamień

8.Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” - Budowa miasteczka ruchu drogowego i utworzenia sali edukacyjno – szkoleniowej dla dzieci z wystawą „wałbrzyski sport” - Boisko przylegające do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, ul Grodzka 71 - Podzamcze

9.Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” - Mała Olimpiada szkół podstawowych i przedszkoli - Obiekty szkół podstawowych Gminy Wałbrzych- boiska, hale sportowe, sale gimnastyczne

10.Stowarzyszenie „Przystań” - Przebudowa placu zabaw przy ulicy Aptekarskiej - Teren między Placem Magistrackim a Rynkiem - Śródmieście

11.Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych - Zakup strojów, obuwia dla wszystkich grup Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych - Obszar – Miasto Wałbrzych.

Projekty Zadań Lokalne na 2016 rok:

1.Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - ul. Forteczna między blokami 46-56 - Podzamcze

2.„Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15- Lecia - Okolice Mieszka I i 15- Lecia, Działka gminna nr 125/1 - Piaskowa Góra

3.Przebudowa zjazdu z drogi publicznej do kościoła Parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, parkingu publicznego i siłowni plenerowej - Obręb 47 Podzamcze – Działki nr 164/1, 164/2, 164/3, grunt gminy Wałbrzych - Podzamcze

4.Kontynuacja prac związanych z podtrzymaniem infrastruktury sportowej, oraz rozszerzeniem możliwości korzystania z dodatkowych elementów małej architektury - ul. Sosnowa 25a, działka nr 27- Poniatów

5.Wymiana nawierzchni drogi w parku im. T. Kościuszki - Park im. T. Kościuszki przy ulicy H. Jordana- Sobięcin

6.Młodzieżowy Ośrodek Socjoterpii ul. Orkana 55 - Przygotowanie boiska do siatkówki plażowej wraz z siłownią zewnętrzną - u. Orkana 55-62 - Poniatów

7.„Boisko osiedlowe” - Działka nr 249/7 - Nowe Miasto

8.„Plac Zabaw Nowe Miasto” - Działka 249/7 - Nowe Miasto

9.„Nasze zielone i bezpieczne podwórko Etap II- kontynuacja zadania realizowane w ramach budżetu partypacyjnego 2014r” - Między ul. P. Wysockiego a B. Chrobrego, nr działki: 27, 38/4, 38/5, 46/1 - Śródmieście

10.Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Między ul. Przemysłową, 1-go Maja a Sikorskiego, nr działki: 471/7 - Śródmieście

11.Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Ul. Kanii, osiedle Kosteckiego - Sobięcin

12.„Nasze Osiedle” – wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Część działki nr 127/32 obręb 36 Rusinowa – Rusinowa

13.Remont schodów pomiędzy ulicą Orzeszkowej i Asnyka z przystosowaniem dla osób starszych i niepełnosprawnych - Schody znajdują się pomiędzy ulicą Elizy Orzeszkowej a placem Wincentego Pola - Nowe Miasto

14.Przebudowa i renowacja skweru w dzielnicy Nowe Miasto, oraz częściowa zmiana przeznaczenia poszczególnych części skweru - Skwer pomiędzy ul. Psie Pole, Orzeszkowej i Samosierry - Nowe Miasto

15.Związek Dużych Rodzin 3 Plus Koło w Wałbrzychu - Zagospodarowanie części placu pod budowę placu zabaw dla dzieci wraz ze strefą fitness dla młodzieży i dorosłych - Działka nr 94/2, obręb Konradów, teren na pograniczu Wałbrzycha i Szczawna Zdroju przy ul. Miłosnej - Biały Kamień

16.Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo -rowerową przy Al. Podwale - Obręb 47 Podzamcze, działka nr 164/1 i 164/3 - Podzamcze

17.Budowa fontanny oraz zagospodarowania terenu w dzielnicy Podzamcze - Teren pomiędzy ul. Grodzką i Hetmańską- między parkiem a Bazarem, dz. nr 174/30 - Podzamcze

18.Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014r. - Obszar ul. Chrobrego – Wysockiego 2-8, działki nr 38/5, 38/4, 46/1, 38/3, 42 - Śródmieście

19.Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Wałbrzychu - Ul. Poznańska 8, teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, działka nr 30 - Podgórze

20.„Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko”, Przeniesienie świetlicy środowiskowej, punktu bibliotecznego, miejsca spotkań seniorów, punktu dyżurnego Straży Miejskiej do części budynku MZB przy ulicy Lelewela 2a - ul. Lelewela 2a - Szczawienko

21.Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” Al. Wyzwolenia 5 - Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” - Teren istniejącego boiska Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Al Wyzwolenia 5 - Śródmieście

22.Ogródek Jordanowski – reaktywacja- etap II, część B- Ul. Dunikowskiego 14 - Piaskowa Góra

23.Ogródek Jordanowski – reaktywacja- etap II, część A - Ul. Dunikowskiego 14 - Piaskowa Góra

24.Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Teren przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5a, Szczawienko

25.Zespół Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja, Al. Wyzwolenia 34 - Utworzenie pracowni chemicznej w Zespole Szkół nr 2, która będzie pełniła rolę centrum przygotowań do udziału w olimpiadach i konkursach chemicznych - Budynek Zespołu szkół nr 2, Al. Wyzwolenia 34 - Śródmieście

26.Remont toalety i przystosowania pomieszczenia na szatnię dla zawodników - Pomieszczenie znajdujące się pod pływalnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu - Podzamcze

27.Budowa boiska wielofunkcyjnego: koszykówka, siatkówka, tenis ziemny - Część starego boiska żwirowego przy Publiczmej Szkole Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu - Podzamcze

28.Boisko do piłki nożnej - ul. Baczyńskiego 49 - Biały Kamień

29.Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu. Miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności - Między ul. Dąbrowszczaków 2 a ul. Daszyńskiego 30 - Biały Kamień

30.Utwardzenie powierzchni części działki przy ul. Skrzetuskiego i ul. P. Skargi wraz z budową dwóch zjazdów z drogi gminnej, na działki objęte utwardzeniem, z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne - Obręb 33, działki nr 15/40, 15/35, część działki nr 18/6 oraz działki nr 13/4 przy ul Skrzetuskiego i ul. P. Skargi – Podgórze

31.Lampy oświetleniowe uliczne solarne w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom w porze nocnej - ul. Norwida od nr 22 do nr 64 - Piaskowa Góra

32.Rada Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój - Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu - Teren niezagospodarowany przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 – obok kompleksu sportowego „Orlik 2012”, działka 226/2 obręb Stary Zdrój - Stary Zdrój

33.Rada Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój - Teren rekreacyjny wokoło ulic: Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej. Etap I – Plac Zabaw - Obszar pomiędzy ulicami Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej, działka nr 137/2 obręb Piaskowa Góra 13 - Piaskowa Góra

34.Oświetlenie obszaru podwórka, znajdującego się w obrębie działki nr 105 Obr. 14 - Działka 105 Obr. 14- Biały Kamień

35.„KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem” - Stadion KP Gwarek Wałbrzych - ul. Jagiellońska 24 - Podgórze

36.Bezpieczne lustra dla użytkowania drogi w dzielnicy Podzamcze - Drogi wjazdowe z obwodnicy Podzamcze na osiedle - Podzamcze

37.Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Palisadowa 48 - Readaptacja ciągów komunikacyjnych prowadzących do obiektów sportowych zlokalizowanych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi , ul. Palisadowa 48 - Teren Zespołu Szkól z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Palisadowa 48 - Podzamcze

38.Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Palisadowa 48 - „Fitness dla zdrowia” – zewnętrzne urządzenia co ćwiczeń - Teren Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Palisadowa 48 - Podzamcze

39.Wykonanie boiska wielozadaniowego do gry w piłkę nożną - Skrzyżowanie ulic : Marii Dąbrowskiej i Kwiatowej, Działka nr 41/2, 41/3, obręb 2 - Szczawienko

40.Budowa bieżni okólnej wokół murawy na boisku klubu piłkarskiego „Podgórze” - Ul. Nowy Dom na terenie boiska użyczonego przez Gminę Wałbrzych Klubowi Piłkarskiemu „Podgórze” - Podgórze

41.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego, ul. Wańkowicza 13 - Plac zabaw typu PARKUR oraz 4 elementowa otwarta siłownia – miejsce rekreacyjno – sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Teren zielony będący w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowe nr 2 przy ul. Wańkowicza 12, nr działki 153, obręb 14 Biały Kamień - Biały Kamień

42.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego, ul. Wańkowicza 13 - Plac zabaw dla dzieci – modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Ul. Bema 52, nr działki 39/9, obręb Biały Kamień - Biały Kamień

43.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu - Centrum językowo – multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 - Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu - Nowe Miasto

44.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Orła Białego, ul. Wańkowicza 13 - Remont Ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu - Obszar będący w trwałym zarządzie Publicznej szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Wańkowicza 13, nr działki 153, obręb Biały Kamień - Biały Kamień

45.Utworzenie Dzielnicowego Centrum Informacji czyli czterech stanowisk komputerowych z dostępem do bezpłatnego internetu, drukarkami, skanerami i projektorem multimedialnym - Siedziba Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” Filia nr 6, przy ul. Andersa 137 - Biały Kamień

46.Stowarzyszenie „Azymut” - Centrum Aktywności Kulturalno-Społecznej „Azymut” - Lokal użytkowy, własność Gminy Wałbrzych przy ul. 11 Listopada 92-94 - Stary Zdrój

47.Dom Seniora- Rusinowa, Osiedle Górnicze 19a - Zagospodarowanie ternu zielonego z przeznaczeniem dla wielu grup wiekowych - Teren przylegający do Domu Seniora – Rusinowa - Rusinowa

48.Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na PL. Gedymina - Plac Gedymina działka 23/1 - Stary Zdrój

49.Modernizacja domu klubowego wraz z sanitariami na kortach tenisowych WKT Atri Wałbrzych w parku Sobieskiego - Działka nr 465 obręb Nowe Miasto 21 - Nowe Miasto.

Czytaj również

Przyjedzie Duda

Aby sprzedać mieszkanie we Wrocławiu, musisz dobrze się przygotować

Dzień Cioci po wałbrzysku

Komentarze (1) Dodaj komentarz

~hmmm 10-07-2015 14:10
Co mnie obchodza nowe projekty jak stare nie sa relizowane. Czy ktos jest w stanie mi powoiedziec, gdzie sa miliony przeznaczone na projekty z lat poprzednich? Gdzie zostaly przejedzone? Tyle projektow wygralo, a prawie zaden nie jest realizowany. Byl jakis projekt na auta dla milicji.... zamiast aut ja bym zasponsorowal kaerki na czapki....tak aby kazda ich interwencja byla nagrywana... szybk sie by okazalo ze ci policjanci nie znaja prawa. Te milicjant nie wiedza nawet, ze aby wylegitymowac kogokolwiek musi byc naruszony pozadek publiczny. A robia to jak chca. CI milicjanci nie wiedza, ze aby przeszukac musza miec do tego podstawy i po kazdym przeszukaniu maja obowiazek wystawienia protokolu przeszukania.... tego nie robia, a tych co im zwracaja uwage, to na dolek i wpierdziel...

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Miasto broni strażników

Nowe eksponaty

Trzaskowski triumfuje w Wałbrzychu

Duda w Wałbrzychu

Most w trakcie przebudowy