MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Wtorek, 7 lipca
im. Cyryla, Metodego

Świebodzice: Władze ukonstytuowane

Wiadomości: Region
Piątek, 5 grudnia 2014, 6:20
Autor: opr.red.
Fot. www.swiebodzice.pl
Taka sesja Rady Miejskiej zdarza się raz na cztery lata. W poniedziałek, 1 grudnia, w sali posiedzeń Ratusza odbyło się uroczyste zaprzysiężenie burmistrza Bogdana Kożuchowicza na trzecią kadencję urzędowania, a także ślubowanie radnych, którzy swój mandat uzyskali w wyborach z 16 listopada.

Oficjalnemu ukonstytuowaniu władz miejskich towarzyszyła podniosła atmosfera, a na sali licznie zebrali się goście, m.in. posłanka Anna Zalewska, radni powiatowi Piotr Zalewski i Piotr Fedorowicz, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz rodziny radnych.

Sesję poprzedziła uroczystość wręczenia burmistrzowi i radnym zaświadczeń o elekcji. Dokumenty przekazał im Tadeusz Rubnikowicz, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, czuwającej nad poprawnym przebiegiem wyborów. Następnie, zgodnie z przyjętym obyczajem, najstarszy wiekiem radny, a tym w świebodzickiej radzie jest Jan Klepiec, otworzył obrady Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2014-2018.

Pierwszym punktem obrad było ślubowanie. Treść przysięgi odczytał najmłodszy radny, Piotr Krzyśpiak, po czym kolejno nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Po przysiędze przyszła kolej na pierwsze w tej kadencji głosowanie, niezwykle istotne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania rady, bo nad wyborem jej przewodniczącego. Jedynego kandydata na to stanowisko zgłosił radny Zdzisław Pantal, proponując osobę dra Łukasza Kwadransa.

Wobec braku innych kandydatur radni przystąpili do głosowania, które nadzorowała Komisja Skrutacyjna w składzie: Lesław Podhalicz - przewodniczący, oraz Jerzy Kirklo i Dariusz Skalny - członkowie. W efekcie głosowania tajnego, kandydatura dra Łukasza Kwadransa została poparta 18 głosami "za", przy 2 głosach "przeciw" i jednym nieważnym, co było równoznaczne z wyborem jego osoby na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach.

Inauguracyjną sesję zakończyło uroczyste złożenie ślubowania przez Bogdana Kożuchowicza i zaprzysiężenie go na Burmistrza Miasta Świebodzice.

Ogłoszenia

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Stracił uprawnienia

Dlaczego warto włączyć do swej diety buraki?

Przyjdź na warsztaty

Od książek po elektronikę

Zagospodarowali szczyt

Kary za prędkość

Na odnowę wsi

Miasto broni strażników