MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 13 lipca
im. Małgorzaty, Henryka

Staże dla bezrobotnych

Wiadomości: powiat wałbrzyski
Piątek, 10 sierpnia 2012, 14:38
Aktualizacja: 14:39
Autor: opr. PAW
Fot. red
W związku z trwającym od 1 sierpnia naborem wniosków dotyczącym organizacji staży w ramach projektu systemowego „Przeciw Bezrobociu” w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku, że obecnie istnieje możliwość rekrutowania stażystów.

Oznacza to, że taką szansę mają osoby:

w wieku 15 – 24 lata (kobiet i mężczyzn),
w wieku 25 – 49 lat (mężczyzn) należących jedynie do grup bezrobotnych wskazanych w:

- art. 49 pkt. 2, 4, 5, 6,
- art. 53 ust. 2

z wyłączeniem osób niepełnosprawnych, aktywizowanych na podstawie ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.) tj.:

1) bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

2) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

3) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

4) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

5) bezrobotnych, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyli 27 roku życia.

W przypadku wniosków, które wpłynęły bądź będą wpływać dla bezrobotnych nie spełniających tych kryteriów, organizatorowi zaproponowana zostanie możliwość realizacji wniosku dla osób należących do powyżej wymienionych grup.

W sytuacji odmowy przyjęcia w/w propozycji przez organizatora stażu wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

Powyższe jest wynikiem wpływu do Urzędu wniosków zapewniających udział w projekcie zaplanowanej liczby bezrobotnych KOBIET w wieku 25 – 49 lat spełniających warunki określone w art. 49 pkt. 2,4,5,6 oraz art. 53 ust. 2 w/c ustawy.

Ewentualne pytania w w/w zakresie można kierować do pracowników Wydziału Instrumentów Rynku Pracy pod numerami telefonów: (74) 84 – 07 – 338, 84 – 07 – 312, pok. 116.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

WORD–y wracają do formy

Przyjedzie Duda

Posprzątali park

Pechowa trzynastka

Zgłoś autokar do kontroli

Bezpieczniej na drogach powiatowych

Przetestują autobus

Drzewa za frekwencję