MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Praca w Policji

Wiadomości: Wałbrzych/Region
Piątek, 13 listopada 2015, 6:45
Aktualizacja: 7:34
Autor: opr.red.
Fot. red.
Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia –możesz zostać funkcjonariuszem Policji i pełnić służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Służba w policji zapewnia:
-możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego
-gwarancję stałych warunków pracy
-ciekawą pracę
-możliwość rozwoju zawodowego
-różnorodny system szkoleń
-precyzyjny system wynagrodzenia
-rozbudowany system socjalny
-po 25 latach służby i ukończeniu 55 roku życia nabycie praw emerytalnych.

Kto ma szansę na służbę w Policji?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
-posiadać polskie obywatelstwo
-posiadać nieposzlakowaną opinię,
-nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
-korzystać z pełni praw publicznych,
-posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
-posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
-dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
-osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Szczegółowe informacje: TUTAJ

Czytaj również

Prezydent podsumował

Wałbrzych z Kurdami

Fałszywe dane

Współlokator oszust

Napluł w twarz

Niepewny los basenu

Koalicja zmobilizowana

Zawsze bezpieczni