MenuZamknij
SZUKAJ IMPREZ
Zamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Szukaj imprez

Kiedy

Kategoria

Cena

Gdzie

Konsultacje społeczne nt. "Zmiana nazwy Powiatu z Jeleniogórskiego na Karkonoski"

8.11.2019-7.01.2020 (61 dni)
Jelenia Góra
Wstęp wolny

Zmiana nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski.
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego w przedmiocie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które ukończyły 16 rok życia mające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Jeleniogórskiego.
Termin przeprowadzenia konsultacji został ustalony od dnia 4 listopada 2019 roku do dnia 7 stycznia 2020 roku.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza zapytania ankietowego oraz wyrażeniu opinii w trakcie otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Powiatu Jeleniogórskiego. Terminy oraz miejsca spotkań z przedstawicielami Powiatu Jeleniogórskiego podane zostaną do publicznej wiadomości odrębnym zawiadomieniem. Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić udostępniony formularz i dostarczyć go do Starostwa Powiatowego:

a) elektronicznie (skan podpisanego formularza) na adres e-mail konsultacje@powiat. jeleniogorski. pl ze wskazaniem w tytule „konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego”, lub
b) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę odbiorczą Starostwa Powiatowego, lub
c) elektronicznie poprzez udostępnioną online na stronie internetowej Powiatu ankietę elektroniczną https://ankiety. powiat. jeleniogorski. pl/index. php/116931?lang=pl, lub
d) osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 - pok. nr 0. 14 (parter) lub przy ul. Podchorążych 15 - pok. nr 1.

Formularz ankietowy został udostępniony na stronie internetowej Powiatu Jeleniogórskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, przy ul. Kochanowskiego 10, pok. nr 0. 14 (parter) i przy ul. Podchorążych 15, pok. nr 1.

Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze przy ul. Jana Kochanowskiego 10, Biuro Rady Powiatu pok. nr 2. 03 (II piętro) lub telefonicznie pod numerem 75/ 647-32-31.

Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Powiatu Jeleniogórskiego oraz podane do publicznej wiadomości do dnia 21 stycznia 2020 roku..