MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Dodatkowe wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Wiadomości: Wałbrzych
Czwartek, 13 października 2011, 7:52
Aktualizacja: 7:52
Autor: PAW
Rada Ministrów 27 września tego roku przyjęła uchwałę o przyznaniu dodatkowego wsparcia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł miesięcznie. W listopadzie i w grudniu otrzymają one dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób.

W związku z tym osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego powinna złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien być złożony najpóźniej do 31 października 2011 roku w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS, ul. Limanowskiego 11, bądź w Dziale Obsługi MOPS, ul. Beethovena 1-2 lub u pracownika socjalnego MOPS.

Wnioski o przyznanie dodatkowej pomocy można pobierać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i w Biurze Obsługi MOPS.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad i grudzień 2011 roku będzie przyznane po 31 października 2011 roku, wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie w/w terminów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Ogłoszenia

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Strażacy się cieszą

Diagnosta Roku

Dzień Przedszkolaka

Zielone warsztaty

Wałbrzych za KO

Pola Nadziei

Rozmawiali o bezpieczeństwie

Sezon w pełni