MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 13 lipca
im. Małgorzaty, Henryka

Debata pod nazwą „Przestępczość i demoralizacja nieletnich – zasady współpracy placówek oświatowych i policji”

Wiadomości: Wałbrzych
Piątek, 17 maja 2013, 15:24
Aktualizacja: 15:30
Autor: opr.red.
Fot. www.walbrzych.policja.gov.pl
Dzisiaj w wałbrzyskiej komendzie odbyła się debata pod nazwą „Przestępczość i demoralizacja nieletnich – zasady współpracy placówek oświatowych i policji”.

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu insp. Ryszard Błażnik. Istotą spotkania było omówienie zjawiska demoralizacji i przestępczości nieletnich, podsumowanie dotychczasowej współpracy z ustawowo powołanymi w tym zakresie podmiotami i wypracowanie wspólnych procedur postępowania w określonych sytuacjach w oparciu o istniejące przepisy prawne.

Na debatę przybyli zaproszeni goście:

- Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wałbrzyskiego
- Przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego
- Przedstawiciele MOPS i PCPR
- Przedstawiciele Sądu

Demoralizacja i przestępczość nieletnich stanowi obecnie jeden z największych problemów społecznych. Subkultury młodzieżowe, alkohol, narkotyki, przemoc, zagrożenie niedostosowaniem społecznym to zjawiska, których wpływ coraz częściej możemy obserwować nie tylko w życiu codziennym, ale także na terenie placówek oświatowych i wychowawczych. Zagrożenie wykluczeniem społecznym, obniżanie się granicy wieku u osób naruszających prawo i narastające zjawisko demoralizacji wśród coraz liczniejszych grup dzieci i młodzieży wskazują na konieczność koordynacji działań zapobiegawczych prowadzonych przez wszystkie ustawowo powołane w tym zakresie podmioty.

Mając powyższe na uwadze podstawową rolę odgrywa tutaj współpraca policji z placówkami oświatowymi na terenie naszego powiatu. Współpraca ta nie tylko obejmuje wzajemną wymianę informacji na temat zjawisk patogennych w środowisku szkolnym, ale także wypracowanie wspólnych procedur postępowania w określonych sytuacjach w oparciu o istniejące przepisy prawne.

Spotkanie podsumowano żywym udziałem w dyskusji. Podkreślono, że świadomość prawna oraz właściwe zastosowanie procedury pozwalają na szybsze i skuteczniejsze działania ze strony policji i szkoły. Na koniec spotkania dyrektorzy szkół wysoko ocenili dotychczasową współpracę z policją i jej zaangażowanie w zwalczanie przestępczości i demoralizacji nieletnich.

www.walbrzych.policja.gov.pl

Czytaj również

Policjanci pompowali

Drzewa za frekwencję

Trzaskowski zdobył Wałbrzych

Szełemej w Chwaliszowie

Duda wygrał tylko w Czarnym Borze

Pechowa trzynastka

Przyjedzie Duda

Będzie praca