MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Chcą wstrzymać sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Wiadomości: Kraj
Piątek, 26 lutego 2016, 9:00
Autor: red
Fot. red
Gotowy jest już projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Jak informuje strona internetowa kancelarii Rady Ministrów: „Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi”.

Ustawa ma na celu „Wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem przez podmioty krajowe i zagraniczne (osoby fizyczne i prawne), zatrzymanie niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej oraz poprawa sytuacji ekonomicznej polskich rolników. Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest fakt, że 1 maja 2016 roku przestaje obowiązywać 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców i istnieje prawdopodobieństwo, że zainteresowanie jej nabyciem przez osoby z krajów Unii Europejskiej znacząco wzrośnie. Może to dotyczyć zwłaszcza obywateli państw unijnych, w których ceny ziemi rolnej są znacznie wyższe niż w Polsce. Obecnie obowiązujące przepisy regulujące obrót ziemią nie chronią wystarczająco skutecznie ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem. Niezbędne jest więc wprowadzenie zasad, które zagwarantują zgodne z interesem społecznym wykorzystanie ziemi na cele rolnicze…”

Według nowych przepisów, państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawowym sposobem jej zagospodarowania będą korzystne dla rolników trwałe dzierżawy, zapewniające jednak właścicielską kontrolę nad sposobem ich zagospodarowania.

„Zasadniczo nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być tylko rolnicy indywidualni. Wyjątki od tej normy mają dotyczyć nabywania ziemi przez osoby bliskie sprzedającemu, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa. W przypadku innych podmiotów sprzedaż ziemi musi zostać potwierdzona zgodą wydaną przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych…”

Nabycie nieruchomości będzie trwale połączone z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazem zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez 10 lat. Tylko w przypadkach losowych zgodę na sprzedaż ziemi przed upływem tego terminu będzie mógł wydać sąd.

Doprecyzowano definicję rolnika indywidualnego, uściślając, że warunek osobistej pracy w gospodarstwie będzie spełniony między innymi wtedy, gdy osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, chyba że prowadzone przez nią gospodarstwo nie przekracza 20 ha użytków rolnych.

Przeciwdziałaniu traktowania ziemi jako lokaty kapitału ma służyć rozszerzona (w stosunku do dotychczasowego zakresu) kontrola obrotu nieruchomościami rolnymi prowadzona przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Ponadto, według nowych przepisów:

- Agencja będzie mogła sprzedać nieruchomości rolne, jeżeli w wyniku tej transakcji łączna powierzchnia użytków rolnych stanowiących własność nabywcy, nie przekroczy 300 ha (limit ten dotyczy również gruntów nabytych kiedykolwiek z zasobu własności rolnej skarbu państwa);

- z przetargów ograniczonych wyłączone będą osoby, które kiedykolwiek nabyły z zasobu, nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych;

- w przetargu nie mogą brać udziału osoby mające zobowiązania finansowe wobec Agencji, Skarbu Państwa ZUS, KRUS i jednostek samorządu terytorialnego .

Nowe regulacje powinny obowiązywać od 30 kwietnia 2016 roku.

www.premier.gov.pl

Ogłoszenia

Czytaj również

Przedwiośnie wspiera Wiosnę Roberta Biedronia

Wałbrzych pełen alimenciarzy

Komisarz Elżbieta Bieńkowska przyjedzie do Wałbrzycha

Komentarze (2) Dodaj komentarz

~emigrant 26-02-2016 12:02
Bardzo dobry ruch, bo grunty sa strategicznie waznym dobrem rzadkim. W Rumunii np. na rozkaz komisarzy UE tamtejszy zdradziecki rzad sprzedal 2 duzym zachodnim agrofirmom 70% ziemi rolnej. Skutki sa gorsze niz rzady Ceausescu.
57jurand 26-02-2016 20:02
Jak się wczytać w ten projekt to jest jeden podmiot ( pomiot) który ma się dobrze. Zapewne ustawa co do zbywania Kościołowi ziemi tu nie działa. Jak przywłaszczali ziemię tak będą dalej taka ich mać. Istna gospodarka rabunkowa.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Robert Biedroń z krótką wizytą w Wałbrzychu

Ukradł z posesji motorower, ale wpadł w ręce stróżów prawa

Po co nam Unia?

Bili go butelką i metalową rurką

Ochojska przed Zalewską