MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Absolutorium dla wójta Walimia przyjęte jednogłośnie

Wiadomości: REGION, Walim
Czwartek, 28 czerwca 2018, 7:24
Autor: red
Fot. UG Walim
Podczas odbywającej się 26 czerwca w salce Centrum Kultury i Turystyki XLII Sesji Rady Gminy Walim nastąpiło rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017.

Sesję otworzyła i poprowadziła Zuzanna Badurka- Przewodnicząca Rady Gminy.

Wójt Gminy Walim Adam Hausman przedstawił informację z zakresu realizacji dochodów i wydatków budżetowych, następnie Skarbnik Gminy Walim Lucyna Młot odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu.

W dalszej części obrad Członek Komisji Rewizyjnej Jolanta Grzegorzek odczytała opinię komisji o wykonaniu budżetu za rok 2017 oraz oświadczyła, że po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacji o stanie mienia komunalnego wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Walim.

Absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu udzielono Wójtowi Gminy Walim jednogłośnie.

Wójt Adam Hausman serdecznie podziękował Skarbnikowi Gminy Walim Lucynie Młot, kierownikom jednostek i współpracownikom, podkreślając, że tylko współdziałanie w realizacji zamierzonych celów przynosi zamierzone efekty. Podziękowania skierował również do radnych i sołtysów za okazane zaufanie, podkreślając rolę wzajemnej współpracy.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Wałbrzych pełen alimenciarzy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu wsparł policjantów drogówki

Będą apelować do mieszkańców o niekorzystanie z plastikowych opakowań

Zaatakowała ochroniarza kamieniami

Wyburzenia na Topolowej są związane z budową obwodnicy

"Dziki bieg" po raz drugi

Koncert Muzyki Romskiej w Teatrze Zdrojowym

Młodzieżowa Rada Miejska Szczawna–Zdroju z nowymi pomysłami