MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

20 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i meliorację w gminach

Wiadomości: REGION
Czwartek, 29 marca 2018, 13:16
Autor: red
Fot. UMWD
Blisko 130 dróg dojazdowych do gruntów rolnych powstanie w dolnośląskich gminach dzięki dotacji przekazanej przez samorząd województwa. Pieniądze trafią do 104 gmin i 23 powiatów w całym regionie.

− Każdego roku wspieramy dolnośląskie samorządy i przekazujemy im pieniądze na tak ważne, ale często niedocenianie, inwestycje w gminach. W ciągu ostatnich 3 lat było to blisko 77 mln zł. Za te pieniądze wykonano lub wyremontowano blisko 430 dróg dojazdowych – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Środki przekazywane samorządom w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych będą również przeznaczone na remont i utwardzenie nawierzchni dróg już istniejących czy na wykonanie zjazdów do pól uprawnych. W sumie na ten cel z budżetu województwa pochodzi ponad 19 mln zł.

Ponadto samorząd przeznaczy 1,25 mln zł. na pomoc związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, które są własnością gmin.
− Zachęcam do składania wniosków, bo inwestycji poprawiających bezpieczeństwo nigdy za wiele. Gminy doskonale wiedzą, że konieczna jest systematyczna konserwacja rowów melioracyjnych, bo przy obfitych opadach deszczu może dochodzić do lokalnych podtopień i zalewania posesji. To utrudnia życie i nie rzadko jest powodem sporych strat materialnych – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Pieniądze z dotacji będą mogły być przeznaczone m.in. na zadania polegające na utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, w szczególności na: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie krzewów, usuwanie tzw. „awarii drenarskich” czy naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.

Wnioski na ten cel będzie można składać od 26 marca do 30 kwietnia w urzędzie marszałkowskim w sekretariacie wydziału obszarów wiejskich (Wybrzeże Słowackiego 12-14, pok. 428). Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 30 tys. zł., a beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina.

Warto zaznaczyć, że w latach 2010-2017 samorząd województwa udzielił dolnośląskim gminom aż 458 dotacji na łączną kwotę blisko 12 mln zł. Dzięki tej pomocy gminy wykonały prace, które polegały na konserwacji ponad 900 km rowów melioracyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Nauka i zabawa

Chronią przyrodę

4X Pro Tour

Ostatnia projekcja

Falstart Górnika

Wyłonili wykonawcę

Strefa w Boguszowie?

Radni będą głosować w sprawie referendum