MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

18 października – Międzynarodowym Dniem Mediacji

Wiadomości: REGION
Poniedziałek, 15 października 2012, 16:00
Autor: red
Fot. PAW
Wzorem lat minionych 18 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Z tej okazji w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy oraz wszystkich podległych Prokuraturach Rejonowych (w Bystrzycy Kłodzkiej, Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich), prokuratorzy będą w tym dniu udzielać zainteresowanym osobom informacji na temat mediacji w postępowaniu karnym.

Obecnie postępowanie mediacyjne jest stałym elementem procedury w sprawach karnych, możliwym do zastosowania w wielu przypadkach konfliktów karnych, ciągle jednak mało znanym stronom postępowań i w związku z tym nie dość często stosowanym w praktyce. W 2011 roku w sprawach prowadzonych przez prokuratury podległe Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy przeprowadzono 23 postępowania mediacyjne, z których 20 zakończonych zostało ugodą.

Instytucja mediacji została wprowadzona do polskiego systemu prawa karnego za sprawą kodyfikacji karnych z 6 czerwca 1997 roku, które weszły w życie z dniem 1 września 1998 roku.

Początkowo mediacja miała być stosowana przede wszystkim na etapie postępowania przygotowawczego przez prokuratora i to w ściśle określonych przypadkach. Rozwiązania te nie były jednak zgodne z europejskimi standardami i zostały znowelizowane z dniem 1 lipca 2003 roku (art. 23 a kpk). Obecnie możliwość kierowania spraw karnych na drogę postępowania mediacyjnego mają:
- w postępowaniu przygotowawczym – prokurator i Policja
- w postępowaniu sądowym (przed wydaniem wyroku) i wykonawczym (po uprawomocnieniu się wyroku) – sąd.

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów polegająca na porozumiewaniu się stron w obecności neutralnej osoby trzeciej. W procesie karnym mediacja jest próbą doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego w drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora. Mediator musi być osobą bezstronną, która nie reprezentuje interesów ani ofiary ani sprawcy przestępstwa, a której zadaniem jest wspieranie przebiegu negocjacji, łagodzenie powstającego napięcia i pomoc w wypracowaniu porozumienia.

Przekazanie sprawy do postępowania mediacyjnego może nastąpić wyłącznie z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Strony postępowania karnego muszą zatem świadomie i dobrowolnie wyrazić zgodę na uczestniczenie w mediacji.

Mediacja jest wskazana, gdy:
- między stronami istnieje łączący ich stosunek (bliski, stały kontakt)
- zdarzenie będące powodem konfliktu ma charakter jednostkowy
- konflikt istnieje od niedługiego czasu
- strony zdają sobie sprawę, że brak porozumienia może doprowadzić do niepożądanego rozwiązania.

Nie każda sprawa karna może być objęta postępowaniem mediacyjnym. Według Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich z września 1999 roku podstawowe kryteria doboru spraw do mediacji, to: zdolność i przewidywalna gotowość stron do mediacji, niebudzące wątpliwości okoliczności sprawy, zgodność stron konfliktu co do faktów związanych z przestępstwem (chociaż nie jest konieczne przyznanie się do winy przez sprawcę).

Warto zaznaczyć, że postępowanie mediacyjne jest poufne, a uzyskane w jego trakcie informacje nie mogą być wykorzystywane na użytek dalszego postępowania karnego.

Postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez instytucję lub osobę godną zaufania. Podmioty te muszą spełniać szczegółowe wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003r., a zwłaszcza prezentować wysoki poziom etyczno-moralny.

Mediatorzy podlegają kontroli prezesa sądu okręgowego, który prowadzi listy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji.

Mediator sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyników mediacji. W przypadku pozytywnego wyniku mediacji czyli zawarcia swoistej ugody przez strony konfliktu, winno to znaleźć odzwierciedlenie w sposobie zakończenia sprawy:
- w postępowaniu przygotowawczym pozytywny wynik mediacji nie stanowi sam w sobie podstawy do umorzenia postępowania, istnieje jednak możliwość zakończenia sprawy w inny sposób niż skierowanie aktu oskarżenia
- w postępowaniu sądowym (w sprawach publicznoskargowych) pozytywny przebieg mediacji zawsze jest okolicznością łagodzącą, zaś treść ugody zawartej pomiędzy pokrzywdzonym a oskarżonym winna być wpisana w wyrok sądowy, tak aby zagwarantować, że sprawca wykona wynikające z niej zobowiązania
- w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego mediacja jest alternatywą formalnego postępowania sądowego: pozytywny wynik mediacji skutkuje umorzeniem postępowania.

Koszty postępowania mediacyjnego ponosi Skarb Państwa.

Czytaj również

Nowi sołtysi w gminie Głuszyca

Wałbrzych pełen alimenciarzy

Po co nam Unia?

Komentarze (1) Dodaj komentarz

~zygz 17-10-2012 13:22
A kiedy zostanie ogłoszony np.Dzień Nieroba,Dzień Szambonurka.Dzień Klienta Komunikacji Miejskiej,Dzień Taksówkarza,Dzień Traktorzysty itd.itp.?

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Znamy szczegółowy program Kongresu małych i średnich miast

Czekają nas utrudnienia w ruchu

Szef PO z wizytą w Wałbrzychu

Ogólnopolski Przegląd Diaporam w WOK–u

Trzy dni pełne atrakcji