MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

17 października – Międzynarodowym Dniem Mediacji

Wiadomości: REGION
Środa, 16 października 2013, 7:30
Aktualizacja: 11:14
Autor: red
Fot. użyczone
Wzorem lat minionych 17 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Z tej okazji w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy oraz wszystkich podległych Prokuraturach Rejonowych (w Bystrzycy Kłodzkiej, Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich), prokuratorzy będą w tym dniu udzielać zainteresowanym osobom informacji na temat mediacji w postępowaniu karnym.

Obecnie postępowanie mediacyjne jest stałym elementem procedury w sprawach karnych, możliwym do zastosowania w wielu przypadkach konfliktów karnych, ciągle jednak mało znanym stronom postępowań i w związku z tym nie dość często stosowanym w praktyce. W 2012 roku w sprawach prowadzonych przez prokuratury podległe Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy przeprowadzono 9 postępowań mediacyjnych, z których wszystkie zakończone zostały ugodą.

Instytucja mediacji została wprowadzona do polskiego systemu prawa karnego za sprawą kodyfikacji karnych z 6 czerwca 1997 roku, które weszły w życie z dniem 1 września 1998 roku.

Początkowo mediacja miała być stosowana przede wszystkim na etapie postępowania przygotowawczego przez prokuratora i to w ściśle określonych przypadkach. Rozwiązania te nie były jednak zgodne z europejskimi standardami i zostały znowelizowane z dniem 1 lipca 2003r. (art. 23 a kpk). Obecnie możliwość kierowania spraw karnych na drogę postępowania mediacyjnego mają:
- w postępowaniu przygotowawczym – prokurator i Policja
- w postępowaniu sądowym (przed wydaniem wyroku) i wykonawczym (po uprawomocnieniu się wyroku) – sąd.

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów polegająca na porozumiewaniu się stron w obecności neutralnej osoby trzeciej. W procesie karnym mediacja jest próbą doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego w drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora. Mediator musi być osobą bezstronną, która nie reprezentuje interesów ani ofiary ani sprawcy przestępstwa, a której zadaniem jest wspieranie przebiegu negocjacji, łagodzenie powstającego napięcia i pomoc w wypracowaniu porozumienia.

Przekazanie sprawy do postępowania mediacyjnego może nastąpić wyłącznie z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Strony postępowania karnego muszą zatem świadomie i dobrowolnie wyrazić zgodę na uczestniczenie w mediacji.

Mediacja jest wskazana, gdy:
- między stronami istnieje łączący ich stosunek (bliski, stały kontakt)
- zdarzenie będące powodem konfliktu ma charakter jednostkowy
- konflikt istnieje od niedługiego czasu
- strony zdają sobie sprawę, że brak porozumienia może doprowadzić do niepożądanego rozwiązania.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Piękne posesje

Wyłonili wykonawcę

Rozwijają trasy

Dyduch z numerem 1

Rewitalizują przestrzeń

Powietrze najważniejsze

Dalej nie pojadą?

Falstart Górnika